Ingeborg De Meulemeester

Ingeborg De Meulemeester (Kortrijk, 14 april 1965) zet zich van jongs af aan in voor mensen met een beperking. Op haar  vijftiende was ze al actief in de Beverse afdeling van de gehandicaptenorganisatie Jong KVG. Dat ze sociale verpleegkunde ging studeren, kan dan ook nauwelijks verbazen. Eens afgestudeerd, kon ze haar sociale inzet ook in haar beroep waarmaken.

Gaandeweg wilde ze haar ideeën ook in beleid vertaald zien. In 2010 maakte ze haar intrede in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2013 werd ze Schepen van Sociale Zaken in Beveren. In 2014 nam ze met succes deel aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. En ook in dit Vlaams Parlement blijft ze op sociale thema’s focussen. Als lid van de commissie Onderwijs gaat haar aandacht vooral naar leerlingen met een beperking en naar armoede in het onderwijs. De ontwikkelingen in het buitengewoon onderwijs, maar ook het M-decreet, volgt Ingeborg met grote belangstelling op. Daarnaast is ze een vurig pleibezorger van een strenger spijbelbeleid dat de klemtoon legt op preventie. Enkel kort op de bal spelen, kan volgens haar voorkomen dat “eens” spijbelen snel en ongemerkt verglijdt naar “altijd” spijbelen. In april 2018 werd Ingeborg ook vast lid van de commissie Welzijn, waar ze de thema's kinderopvang, kinderbijslag, het lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg nauw zal opvolgen. Tot slot is Ingeborg lid van de commissie Buitenlands Beleid waar ze zich focust op ontwikkelingssamenwerking.

Ingeborg is 16 jaar lang voorzitter geweest van de ouderraad van de vrije basisschool De Zonnepit in Vrasene. Omdat ze vond dat enkele zaken verbeterd konden worden, sloeg ze de politieke weg in. In haar vrije tijd kan ze als lid van zangkoor Acantus in Beveren af en toe de nodige stoom aflaten. De weinige tijd die overblijft, probeert Ingeborg zoveel mogelijk te delen met haar man en vier zonen.

Medewerkers

Ilse Van Laere

Medewerker