Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Daarnaast ben ik  vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

In de commissie Onderwijs ligt mijn focus op preventie en een sneller optreden tegen spijbelgedrag, en op armoede in het onderwijs. Ik besteed ook nog aandacht aan het M-decreet, personen met een beperking, en het actieplan “werk in de zorgsector”.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid leg ik me toe op het domein ontwikkelingssamenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met Zuidwerking, maar ook Noordwerking interesseert me. Ook thema’s zoals onderwijs in ontwikkelingssamenwerking en conflictmineralen volg ik op.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tracht ik de trends in de zorgsector in het oog te houden. Vanuit mijn achtergrond als sociaal verpleegkundige en als schepen Sociale Zaken in Beveren, heb ik een bijzondere belangstelling voor verpleegkunde en gehandicaptenzorg. In deze commissie volg ik voornamelijk de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg op.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer, waar ik zetelde in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid en Naturalisaties.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke updates.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in de commissie Onderwijs, schrijf je dan in op de Onderwijsbrief van de N-VA.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Ingeborg De Meulemeester, Elke Sleurs, Vera Jans, Lorin Parys, Martine Taelman en Katrien Schryvers
1666 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs

van Paul Cordy, Vera Celis, Ingeborg De Meulemeester, Kris Van Dijck, Koen Daniëls en Kathleen Krekels
1694 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Ingeborg De Meulemeester, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck, Tine van der Vloet, Elke Sleurs en Lorin Parys
1691 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - tuesday 11 december 2018 14.57u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 8 november 2018 11.16u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 8 november 2018 10.38u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
318 (2018-2019)

Vraag om uitleg over het jaarverslag 2017-2018 van het Kinderrechtencommissariaat, meer bepaald wat het leerlingenvervoer betreft

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
329 (2018-2019)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Onroerend Erfgoed 2018-2019, Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2018-2019 en Toerisme 2018-2019

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Manuela Van Werde, Tine Soens, Karim Van Overmeire, Bart Caron, Steve Vandenberghe en Cathy Coudyser
15 (2018-2019) nr. 2-C
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2