Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Daarnaast ben ik  vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

In de commissie Onderwijs ligt mijn focus op preventie en een sneller optreden tegen spijbelgedrag, en op armoede in het onderwijs. Ik besteed ook nog aandacht aan het M-decreet, personen met een beperking, en het actieplan “werk in de zorgsector”.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid leg ik me toe op het domein ontwikkelingssamenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met Zuidwerking, maar ook Noordwerking interesseert me. Ook thema’s zoals onderwijs in ontwikkelingssamenwerking en conflictmineralen volg ik op.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tracht ik de trends in de zorgsector in het oog te houden. Vanuit mijn achtergrond als sociaal verpleegkundige en als schepen Sociale Zaken in Beveren, heb ik een bijzondere belangstelling voor verpleegkunde en gehandicaptenzorg. In deze commissie volg ik voornamelijk de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg op.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer, waar ik zetelde in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid en Naturalisaties.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke updates.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in de commissie Onderwijs, schrijf je dan in op de Onderwijsbrief van de N-VA.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck en Ingeborg De Meulemeester
1691 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Rohingya

van Ingeborg De Meulemeester, Güler Turan, Herman De Croo, Wouter Vanbesien en Ward Kennes
1571 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Problematische afwezigheden - Terugvordering schooltoelagen (2)

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
493 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het tekort aan verpleegkundigen

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Jo Vandeurzen
2450 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Kinderen en jongeren met zorgnoden - Vrijstelling van leerplicht

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
457 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat het instellen van extra onverenigbaarheden voor burgemeesters en schepenen betreft

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Sofie Joosen
1361 (2017-2018) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over de uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Van den Brandt en Tine van der Vloet
1665 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over de organisatie van de World Choir Games

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts
2227 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2