Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Daarnaast ben ik  vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

In de commissie Onderwijs ligt mijn focus op preventie en een sneller optreden tegen spijbelgedrag, en op armoede in het onderwijs. Ik besteed ook nog aandacht aan het M-decreet, personen met een beperking, en het actieplan “werk in de zorgsector”.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid leg ik me toe op het domein ontwikkelingssamenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met Zuidwerking, maar ook Noordwerking interesseert me. Ook thema’s zoals onderwijs in ontwikkelingssamenwerking en conflictmineralen volg ik op.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tracht ik de trends in de zorgsector in het oog te houden. Vanuit mijn achtergrond als sociaal verpleegkundige en als schepen Sociale Zaken in Beveren, heb ik een bijzondere belangstelling voor verpleegkunde en gehandicaptenzorg. In deze commissie volg ik voornamelijk de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg op.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer, waar ik zetelde in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid en Naturalisaties.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke updates.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in de commissie Onderwijs, schrijf je dan in op de Onderwijsbrief van de N-VA.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

van Ingeborg De Meulemeester, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys en Cindy Franssen
1859 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het oprichten van een samenwerkingsproject tussen verschillende generaties ter bevordering van vermaatschappelijking van de zorg

van Danielle Godderis-T'Jonck, Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Freya Saeys
1861 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende seksuele dienstverlening voor personen met een zorgbehoefte

van Ingeborg De Meulemeester, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Vera Jans en Martine Taelman
1857 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 31 januari 2019 14.32u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 januari 2019 10.59u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - dinsdag 11 december 2018 14.57u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over ontwikkelingssamenwerking, wat de wisselwerking tussen onderwijs en klimaatverandering betreft

van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
645 (2018-2019)

Vraag om uitleg over leerlingen die de bewegingsnorm niet halen en het eventueel aanstellen van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs

van Steve Vandenberghe aan minister Hilde Crevits
351 (2018-2019)

Vraag om uitleg over betaalbaar lesmateriaal

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
590 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2