Nieuws over dit onderwerp

Vast lid van de commissie Welzijn

Ingeborg De Meulemeester zetelt vanaf nu als vast lid van de commissie Welzijn. Zij zal de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg opvolgen. Ingeborg heeft als …

Beveren heeft veel alternatieve vervoersmogelijkheden voor minder mobielen

Voor minder mobiele mensen is het niet altijd duidelijke welke vervoersmogelijkheden voor hen beschikbaar zijn. Nochtans heeft Beveren heel wat alternatieven te bieden voor deze mensen. Het openbaar …

Vrijstelling van de leerplicht in cijfers

Voor jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, kan de onderwijsinspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht. Het aantal leerlingen dat een …