Personen met een beperking

Nieuws over dit onderwerp

Studenten met beperking vinden sneller hun weg naar hoger onderwijs

Het aantal studenten met een functiebeperking in het Vlaams hoger onderwijs is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook hun studierendement ging in stijgende lijn. Dat blijkt uit het antwoord van de …

Studenten met een beperking vinden sneller hun weg naar Vlaams hoger onderwijs

Het aantal studenten met een functiebeperking in het Vlaams onderwijs is de afgelopen jaren forst gestegen, zowel in absolute aantallen als in percentages. Ook hun studierendement ging in stijgende …

Ondersteuningsmiddelen voor cursisten met een beperking in het volwassenonderwijs

In Vlaanderen is het volwassenonderwijs een groot succes: ruim 231.000 cursisten zijn ingeschreven in een centrum voor volwassenonderwijs (CVO). Echter, naast het gebruik van speciale …