Personen met een beperking

Nieuws over dit onderwerp

Ondersteuningsmiddelen voor cursisten met een beperking in het volwassenonderwijs

In Vlaanderen is het volwassenonderwijs een groot succes: ruim 231.000 cursisten zijn ingeschreven in een centrum voor volwassenonderwijs (CVO). Echter, naast het gebruik van speciale …

Studenten met een beperking vinden alsmaar beter hun weg naar Vlaams hoger onderwijs

Het aantal studenten met een functiebeperking in het Vlaams onderwijs is de afgelopen jaren fors gestegen, zowel in absolute aantallen als in percentages. Ook hun studierendement ging in stijgende …

Ingeborg De Meulemeester op stage in thuiszorgwinkel

Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA) heeft een korte bedrijfsstage gelopen bij de thuiszorgwinkel Clinicare in Beveren. Het initiatief kaderde in de 'dag van de ondernemer …