Nieuws over dit onderwerp

100.000 EUR extra noodhulp voor Zuid-Soedan

Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt 100.000 euro bijkomende middelen aan noodhulp uit voor Zuid-Soedan via Plan België. Dat kondigde de minister-president aan in de commissie Buitenlands …

Vlaanderen als stabiele en betrouwbare partner in internationale context

Tijdens de begrotingsbespreking op donderdag 22 december sprak Ingeborg De Meulemeester over de rol die Vlaanderen speelt als partner in internationale samenwerking. De tussenkomst vindt u hier terug …

82 van de 90 waterpunten in Malawi functioneren - Eindconclusie "Terzake"-reportage incorrect

Uit een reportage van “Terzake” (“Waterputten die Unicef met Vlaams geld plaatste in Malawi, werken niet” van 13 september ’16) bleek dat de helft van een reeks waterpompen in Malawi, geplaatst met …