Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ingeborg De Meulemeester op 4 juli 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk

In de brochure N-VA Beveren aan het werk willen we onze realisaties, projecten en toekomstplannen nader toelichten. Met een evenwichtig en realistisch bestuursakkoord voeren we samen met onze coalitiepartner een verantwoordelijk beleid uit. Het onder controle houden van onze financiën is daar …

Door Ingeborg De Meulemeester op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016 vindt plaats op twee momenten: dinsdag 5 juli 2016 en dinsdag 30 augustus 2016. Het aantal kandidaten voor het eerste examenmoment in juli 2016 is lichtjes gestegen (met 2 procent) in vergelijking met vorig jaar. De sterke groei die we gekend hebben de …

Door Ingeborg De Meulemeester op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

Voor jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, kan de onderwijsinspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht. Het aantal leerlingen dat een vrijstelling krijgt is beperkt en relatief stabiel over de jaren heen. In het schooljaar 2014-2015 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

In Vlaanderen geldt voor alle kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar de leerplicht. Op vlak van onderwijskansen doet Vlaanderen het zeer goed. Toch zijn er elk schooljaar zo’n 500 kinderen en jongeren die een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat zij ‘in de onmogelijkheid verkeren om …

Door Ingeborg De Meulemeester op 21 mei 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk

Gisteren opende Ingeborg De Meulemeester - schepen sociale zaken in Beveren - de sociale kruidenier De Brug. De Brug staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel wat moeilijker heeft. Ingeborg De Meulemeester is blij dat B-asil een kwaliteitsvol …

Door Ingeborg De Meulemeester op 4 mei 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk, Toerisme

Het Sociaal Huis te Beveren opent een Rap op Stapkantoor. Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. De professionele en vrijwillige medewerkers helpen iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap. Voor vele mensen is de stap zetten naar …