Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 mei 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn, Werk in de Zorgsector

Welzijn; het belang van domeinoverschrijdend te werken Welzijn is iets waar je op alle domeinen moet aan werken, niet enkel binnen de commissie Welzijn ligt er werk op de plank. zit overal. In het onderwijs speelt bijvoorbeeld het M-decreet een grote rol, en daarop zette ik me volop in. Vele zaken …

Door Ingeborg De Meulemeester op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Sociale Zaken, Welzijn, Werk in de Zorgsector

“Iedereen heeft recht op seksuele beleving, dus ook personen met een zorgbehoefte”, zeggen Tine van der Vloet en Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Zij dienden samen met de andere meerderheidspartijen een voorstel in om Aditi vzw, dat seksuele dienstverleners inschakelt, extra ondersteuning te bieden …

Door Ingeborg De Meulemeester op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs, Sociale Zaken, Welzijn, Werk in de Zorgsector

De zorgsector in Vlaanderen kampt met een personeelstekort. De vraag naar geschoold personeel klinkt al jaren hard en wordt alsmaar groter. Om hieraan tegemoet te komen werkt minister van Werk Muyters (N-VA) aan een hervorming van de VDAB-opleiding verzorgende-zorgkundige. "De vele openstaande …

Door Ingeborg De Meulemeester op 25 oktober 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Sociale Zaken, Welzijn, Werk in de Zorgsector

Vlaanderen kampt met een tekort aan werkkrachten in de zorgsector. Om de tekorten aan te pakken en kwaliteitsvolle zorg te blijven aanbieden stelt Welzijnsminister Vandeurzen (CD&V) een actieplan voor. Eén van de pistes is het aantrekken van buitenlandse werkkrachten uit landen waar momenteel een …

Door Ingeborg De Meulemeester op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Beveren, Welzijn

Het Huis van het Kind heeft gisteren de luierbox gelanceerd. Met dit initiatief wordt jonge ouders gevraagd om de luieroverschot die ze mogelijk hebben als hun kindje zindelijk is geworden, te doneren aan mensen die het minder breed hebben. De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt …

Door Ingeborg De Meulemeester op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Ingeborg De Meulemeester zetelt sinds kort als vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij zal de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg opvolgen. Ingeborg heeft als voormalig sociaal verpleegkundige voeling met wat er leeft in de sociale …