Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ingeborg De Meulemeester op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Ingeborg De Meulemeester zetelt vanaf nu als vast lid van de commissie Welzijn. Zij zal de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg opvolgen. Ingeborg heeft als voormalig sociaal verpleegkundige voeling met wat er leeft in de sociale sector. Ze zet zich van …

Door Ingeborg De Meulemeester op 17 november 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk, Personen met een beperking, Sociale Zaken, Welzijn

Voor minder mobiele mensen is het niet altijd duidelijke welke vervoersmogelijkheden voor hen beschikbaar zijn. Nochtans heeft Beveren heel wat alternatieven te bieden voor deze mensen. Het openbaar vervoer nemen is namelijk niet altijd even eenvoudig voor hen waardoor ze vaker beroep moeten doen …

Door Ingeborg De Meulemeester op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

Voor jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, kan de onderwijsinspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht. Het aantal leerlingen dat een vrijstelling krijgt is beperkt en relatief stabiel over de jaren heen. In het schooljaar 2014-2015 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

In Vlaanderen geldt voor alle kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar de leerplicht. Op vlak van onderwijskansen doet Vlaanderen het zeer goed. Toch zijn er elk schooljaar zo’n 500 kinderen en jongeren die een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat zij ‘in de onmogelijkheid verkeren om …

Door Ingeborg De Meulemeester op 8 april 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk, Welzijn

Vrijdagavond 8 april werd het 45 jaar bestaan van de Gezinsraad van Beveren gevierd. De Gezinsraad van Beveren is één van de oudste – zo niet de oudste – adviesraad van de gemeente Beveren. De Gezinsraad verstrekt advies over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Zij kan advies geven op vraag van …

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 maart 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Onderwijs, Welzijn

Naar aanleiding van een drugscontrole door de politie op de school in Bazel in Kruibeke werd de minister van onderwijs Hilde Crevits bevraagd. Enkele volksvertegenwoordigers trekken de noodzaak van de drugscontrole in twijfel, vragen zich af of een drugscontrole juridisch kan en in hoeverre …