Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ingeborg De Meulemeester op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016 vindt plaats op twee momenten: dinsdag 5 juli 2016 en dinsdag 30 augustus 2016. Het aantal kandidaten voor het eerste examenmoment in juli 2016 is lichtjes gestegen (met 2 procent) in vergelijking met vorig jaar. De sterke groei die we gekend hebben de …

Door Ingeborg De Meulemeester op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

Voor jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, kan de onderwijsinspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht. Het aantal leerlingen dat een vrijstelling krijgt is beperkt en relatief stabiel over de jaren heen. In het schooljaar 2014-2015 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

In Vlaanderen geldt voor alle kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar de leerplicht. Op vlak van onderwijskansen doet Vlaanderen het zeer goed. Toch zijn er elk schooljaar zo’n 500 kinderen en jongeren die een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat zij ‘in de onmogelijkheid verkeren om …

Door Ingeborg De Meulemeester op 3 mei 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Het zogenaamde “luxeverzuim” in de scholen neemt af. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) opvroeg aan de Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Luxeverzuim is het fenomeen waarbij ouders vlak voor de vakantie al op reis vertrekken met hun …

Door Ingeborg De Meulemeester op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

In het academiejaar 2014-2015 hebben 83 studenten in het hoger onderwijs een diploma gehaald met een examencontract. Dat aantal gaat in dalende lijn sinds 2011-2012 toen er 120 een diploma haalden. In 2010-2011 waren er dat 105. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits …

Door Ingeborg De Meulemeester op 15 april 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk, Onderwijs

Vrijdag 15 april ging Ingeborg De Meulemeester voor één dag terug naar de klas. Op initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) kreeg ze de kans om een dagje dubbel te lopen met een leerling van 1B op het GTI Beveren. Ze waande zich als een echte leerlingen en ging met de fiets naar school, …