Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ingeborg De Meulemeester op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs

Op 5 oktober is het Dag van de leerkracht. Maar wij kiezen elke dag voor u. Leerkrachten zetten zich dagelijks in om ons onderwijs op hoog niveau te houden. Dat verdient een pluim! Een welgemeende dank u aan alle leerkrachten! …

Door Ingeborg De Meulemeester op 23 augustus 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Het zogenaamde “luxeverzuim” in de scholen neemt af. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Luxeverzuim is het fenomeen waarbij ouders vlak voor de vakantie al op reis vertrekken met hun kinderen …

Door Ingeborg De Meulemeester op 13 juli 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Voor het schooljaar 2013-2014 werden omwille van de problematische afwezigheid op school 1.155 studietoelagen teruggevorderd die uitgekeerd waren voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs. Dat is een stijging in vergelijking met het schooljaar voordien toen het ging om 1.005 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 juli 2016, over deze onderwerpen: M. - Decreet, Onderwijs

Onder de prewaarborgregeling werden 180 vte-leerkrachten (voltijdsequivalent) vanuit het buitengewoon basisonderwijs ingezet in het gewoon basisonderwijs om ondersteuning te bieden bij het begeleiden van leerkrachten. Dit werd reeds vanaf het schooljaar 2015-2016 ingevoerd. Uit de telling van 1 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 8 juli 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

Uit het rapport van het college van regeringscommissarissen met betrekking tot de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten in het hoger onderwijs, blijkt dat hogeronderwijsinstellingen op zeer uiteenlopende wijze informatie geven over het kostenplaatje van de studies. Ook de mate waarin ze dit …

Door Ingeborg De Meulemeester op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 6 juli werd in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet ‘houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007, inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft’ unaniem goedgekeurd. Dit voorstel van decreet heeft tot doel …