Welzijn; het belang van domeinoverschrijdend te werken

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 mei 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn, Werk in de Zorgsector

Welzijn; het belang van domeinoverschrijdend te werken

Welzijn is iets waar je op alle domeinen moet aan werken, niet enkel binnen de commissie Welzijn ligt er werk op de plank. zit overal. In het onderwijs speelt bijvoorbeeld het M-decreet een grote rol, en daarop zette ik me volop in. Vele zaken overlappen tussen de verschillende domeinen, en daarom ben ik blij dat ik ook in de commissie Welzijn mee kon opvolgen hoe dit samenkwam.

We moeten politiek beseffen dat echte inclusie pas werkt als elk domein afzonderlijk zich bewust is van de problematieken en er ook werk van maakt!

Parlementair werk de afgelopen vijf jaar

Met mijn bachelor als sociaal verpleegkundige werkte ik voor mijn politieke carrière in een dagcentrum voor mensen met een beperking. De afgelopen vijf jaar besteedde ik in de commissie onderwijs, naast de aanpak van armoede, daarom ook veel aandacht aan het M-decreet. Dit decreet heeft een hele impact op personen met een beperking. In de commissie Welzijn ging het meeste van mijn aandacht naar het actieplan “werk in de zorgsector”. Met de vergrijzing van de bevolking en de groei van de sector zijn er immers heel wat uitdagingen aan te gaan.

Wat biedt de toekomst?

Wat de toekomst brengt, hangt uiteraard van de verkiezingen af. Ik sta in Oost-Vlaanderen opnieuw op de lijst voor het Vlaams Parlement, dit keer op de zesentwintigste plaats, als tweede lijstduwer. Ik zou uiteraard graag terug verkozen worden om mijn werk voor de zorgsector verder te zetten. Daarbij wil ik graag mijn ervaring als sociaal verpleegkundige ten dienste van de zorgberoepen stellen. Meer handen aan bed, werken naar loon en het waarborgen van kwalitatieve zorg primeert. Bovendien is het gezinsbeleid in ons land enorm versnipperd wat een écht Vlaams gezinsbeleid hindert. Vlaanderen moet snel alle schakels in handen krijgen om een globaal gezinsbeleid te voeren. Wil u ook graag dat ik me hier verder voor inzet?

Denk dan aan mij, op 26 mei!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is