Vrijstelling van de leerplicht in cijfers

Door Ingeborg De Meulemeester op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

Voor jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, kan de onderwijsinspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht. Het aantal leerlingen dat een vrijstelling krijgt is beperkt en relatief stabiel over de jaren heen. In het schooljaar 2014-2015 (september tot augustus) kregen 16 leerlingen een tijdelijke en 33 leerlingen een permanente vrijstelling. Voor het huidige schooljaar 2015-2016 gaat het om voorlopige cijfers (september tot mei): 10 leerlingen kregen een tijdelijke en 19 leerlingen een permanente vrijstelling. Het totaal aantal leerplichtige leerlingen dat beschikt over een vrijstelling van de leerplicht op basis van beslissingen van vorige jaren ligt voor het schooljaar 2014-2015 op 487 leerlingen. Dat blijkt uit cijfers die Ingeborg De Meulemeester opvroeg bij de Onderwijsminister Hilde Crevits.

Het gaat om meer leerlingen in het basisonderwijs dan leerlingen in het secundair onderwijs. Vooral leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) kregen een vrijstelling. Heel zelden ook jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES).

Opmerkelijk zijn de verschillen in aanvragen tussen de provincies. Vooral in Antwerpen, maar ook in Limburg krijgen meer kinderen en jongeren een vrijstelling van de leerplicht dan in de andere provincies in Vlaanderen. Dit kan voor een groot deel verklaard worden door de zeer ongelijke spreiding van het onderwijsaanbod voor kinderen met EMB en de aanwezigheid van voorzieningen van welzijn in de omgeving.

Ingeborg De Meulemeester is van oordeel dat een vrijstelling van de leerplicht enkel een optie kan zijn wanneer onderwijs geen meerwaarde meer kan bieden aan het kind of de jongere. Het recht op onderwijs geldt als principe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is