Vlaanderen als stabiele en betrouwbare partner in internationale context

Door Ingeborg De Meulemeester op 23 december 2016, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking

Tijdens de begrotingsbespreking op donderdag 22 december sprak Ingeborg De Meulemeester over de rol die Vlaanderen speelt als partner in internationale samenwerking. De tussenkomst vindt u hier terug:

De internationale context verandert snel en brengt uitdagingen voor ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking met zich mee. In die veranderlijke context is Vlaanderen een stabiele en betrouwbare partner.

  • De ontwikkelingssamenwerking is gevrijwaard van besparingen;
  • en Vlaanderen houdt vast aan de focusstrategie en komt internationale afspraken na. Dit wordt gewaardeerd door partners en internationale spelers.

Een aanpak die werkt, met een hoge effectiviteit en meer partnerschap en wederkerigheid tot gevolg. Vlaanderen kent dan ook geen traditionele donor-ontvanger relatie. Samenwerking via partnerschappen laat toe om kort op de bal te spelen. Ook op dringende situaties met noodhulp reageert Vlaanderen snel en doet ze als kleine speler heel wat.

Vlaanderen levert geen blinde steun maar een betrokken houding. Onze minister-president volgt de ontwikkelingen op de voet. Neem bijvoorbeeld de heroriëntatie van middelen in Mozambique. Er werd van rechtstreekse steun van overheid naar ngo’s gegaan wegens de politieke instabiliteit en de dalende export die zorgden voor een schuldencrisis. Eenzelfde snelle reactie vonden we terug bij de case rond de waterpompen in Malawi.

In 2017 zal onze minister-president ook de partnerlanden in Zuidelijk Afrika bezoeken. De betrokkenheid is dus groot en onze fractie vindt het dan ook belangrijk om de voeling met onze partnerlanden te behouden.

Vlaanderen is goed bezig op vlak van ontwikkelings- en internationale samenwerking, maar we dienen ook aandacht te hebben voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Zo werkt onze minister-president een nieuwe visietekst rond ontwikkelingssamenwerking uit met de focus op innovatie, systeembenaderingen, vernieuwende oplossingen en het faciliteren van partnerschappen. Deze zullen we in de commissie allicht nog uitvoerig bespreken. Daarbij wordt ook aandacht gelegd op de afstemming van het Vlaams beleid op de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling.

Kortom, Vlaanderen levert goed werk omtrent ontwikkelings- en internationale samenwerking. Hierbij moeten we een blijvende aandacht hebben voor de internationale context, veranderingen en uitdagingen die op ons pad kunnen komen.

In het onderstaande filmpje kan u de tussenkomst herbekijken, vanaf 2:54:11.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is