Verkeerde remedie tegen hoge voedselprijzen

Door Ingeborg De Meulemeester op 25 februari 2011, over deze onderwerpen: Economie, Energiebeleid

De voorstellen van Olivier De Schutter, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op voedsel, zijn volgens ons niet de juiste remedie tegen de torenhoge voedselprijzen.  Voor ontwikkelingslanden is de vrije markt een voorwaarde voor economische groei. Hongersnood heeft niets te maken met onvoldoende productie, maar wel met armoede.

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken hield onlangs een hoorzitting met De Schutter. Hij zal op 8 maart zijn eindrapport voorstellen aan de VN-Raad voor de Rechten van de Mens in Genève. Nadat De Schutter in de Kamercommissie al zijn bevindingen voorstelde, hebben wij alvast toch stevige kritiek.

Drie jaar geleden, net voor de financiële crisis van 2007 en 2008, stegen de voedselprijzen wereldwijd tot een absoluut record. Bovendien zijn de recente onrusten in de Arabische wereld een indirect gevolg van de stijgende voedselprijzen. Bijna alle Arabische landen moeten ruim de helft van hun voedsel invoeren, waardoor de voedselprijzen de pan uit rijzen.

Grootschalige landbouw nodig!

De Schutter bepleit kleinschalige landbouw en bekritiseert de vrije markteconomie. Open internationale handel is volgens hem één van de oorzaken van de economische kloof tussen Noord en Zuid, omdat zo oneerlijke concurrentie ontstaat.

Volgens de N-VA zijn de voorstellen van De Schutter niet de juiste remedie tegen de torenhoge voedselprijzen. Voor ontwikkelingslanden is de vrije markt een voorwaarde voor economische groei. Brazilië, dat één van de grootste economische succesverhalen lijkt te worden, is een bewijs dat een combinatie van grootschalige en kleinschalige landbouw wel goed kan werken. Hongersnood heeft niets te maken met onvoldoende productie, maar wel met armoede.

Corruptie en autocratie

Olivier De Schutter focust op de economische en klimatologische oorzaken van de internationale voedselcrisis. Uiteraard is de voedselcrisis deels het gevolg van duurdere olie en grondstoffen, droogtes, overstromingen, grote branden, misoogsten en de klimaatsverandering. Maar De Schutter houdt blijkbaar te weinig rekening met de invloed van corruptie en autocratische regimes in ontwikkelingslanden.

Terechte kritiek op biobrandstoffen

De kritiek van De Schutter op het gebruik van biobrandstoffen is wel terecht. De stijgende productie leidt tot een grote vraag voor grondstoffen zoals graan, soja en maïs, wat op zijn beurt zorgt voor hogere voedselprijzen. Toch is enige nuance op zijn plaats.  De Schutter maakt bijna geen onderscheid tussen de biobrandstoffen. Hij concentreert zich op biobrandstoffen van de eerste generatie waarbij voedselgewassen als brandstof worden gebruikt. Hij rept niet over de tweede generatie van biobrandstoffen,  ontwikkeld uit plantaardig afval of niet-eetbare gewassen zoals stro, houtsnippers of gebruikt frituurvet. Ook het gebruik van biobrandstof uit algen, de zogenaamde derde generatie, is een mogelijkheid om de voedselzekerheid te verbeteren.

Wij hopen dat De Schutter rekening zal houden met onze kritiek die hij kreeg in de hoorzitting, alvorens hij zijn eindrapport in Genève voorstelt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is