Ingeborg De Meulemeester (N-VA) legt de nadruk op transparantie en kostenbeheersend schoolbeleid

Door Ingeborg De Meulemeester op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs

In de plenaire vergadering van woensdag 8 februari pleitten Groen en sp.a voor de uitbreiding van de maximumfactuur van het basis- naar het secundair onderwijs. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits stelt dat we hierover pas kunnen oordelen als de resultaten van de studiekostenmonitor zijn opgeleverd. Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA) is van mening om de resultaten van de monitor af te wachten alvorens de zaken bij te sturen.

De studiekostenmonitor brengt de studiekosten van verschillende studierichtingen in kaart. “De monitor wordt nu opgevuld met cijfermateriaal uit het onderwijsveld. Pas wanneer we een duidelijk zicht hebben op de studiekosten in het secundair onderwijs kunnen, indien nodig, bepaalde zaken bijgestuurd worden”, aldus De Meulemeester.

N-VA vindt dat het vastleggen van een maximumfactuur in het secundair onderwijs moeilijk realiseerbaar is. Er zijn grote verschillen in kostprijs tussen de studierichtingen als bijvoorbeeld beenhouwerij versus secretariaat-talen. Daarnaast dreigen we met de invoering van een maximumfactuur te evolueren naar een vervlakking van het cultuuraanbod. Hierdoor komen kansarme kinderen niet meer in contact met onder andere theater.

"Uiteraard moet er aandacht zijn voor transparantie en een kostenbeheersend schoolbeleid. N-VA heeft hier steeds een voortrekkersrol in gespeeld", zegt De Meulemeester. De aandacht dient uit te gaan naar een transparante schoolrekening waarbij een gespreide betaling van de kosten mogelijk is, de kosten zo laag mogelijk blijven en de ouders op voorhand weten hoeveel en waarvoor ze moeten betalen. “We mogen ook niet vergeten dat de scholen zelf al inspanningen leveren om de schoolkosten te drukken. Scholen moeten we hiertoe blijven aanmoedigen”, zegt De Meulemeester.

Groen en sp.a verwijzen graag naar de maximumfactuur die bestaat in het basisonderwijs, maar ook daar blijft de rekening soms onbetaald. Het lijkt N-VA dan ook interessanter om studietoelagen te koppelen aan de gekozen studierichtingen. “Maar laat ons eerst de resultaten van de studiekostenmonitor afwachten alvorens bepaalde zaken bij te sturen”, besluit De Meulemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is