Steeds meer leerlingen afwezig wegens ziekte

Door Ingeborg De Meulemeester op 19 maart 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het percentage leerlingen met minstens één halve dag afwezigheid op school met een doktersbriefje (D-code) en met een briefje getekend door de ouders (Z-code) is toegenomen. In het schooljaar 2017-2018 lag het percentage leerlingen met minstens één halve dag afwezigheid met een doktersbriefje op 64% en met een briefje getekend door de ouders op 57%. Dat blijkt uit het antwoord van onderwijsminister Crevits op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA).

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is voor elke have dag geweten of een leerling aan- of afwezig was op school én de reden van afwezigheid. Afwezigheid wegens ziekte is gewettigd mits het voorleggen van een doktersbriefje (D-code) of een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (Z-code). Een doktersbriefje, uitgereikt door een arts, is verplicht wanneer de afwezigheid wegens ziekte meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt, of omdat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode met verklaring van de ouders.

We stellen vast dat het percentage leerlingen met minstens één halve dag afwezigheid met een doktersbriefje (D-code) voor het schooljaar 2013-2014 op 58% lag. Voor de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 bleef dat percentage stabiel rond 62%. Afgelopen schooljaar 2017-2018 is het percentage opnieuw toegenomen met twee procentpunten.

Het percentage leerlingen met minstens één halve dag afwezigheid met een briefje getekend door de ouders (Z-code) is ook opnieuw toegenomen. Dat percentage leerlingen steeg van 46% in 2013-2014 naar 57% in 2017-2018. “Het verplicht doktersbriefje voor en na de schoolvakanties werd in 2015 afgeschaft omdat de maatregel weinig effect had. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de stijging in het percentage leerlingen met minsten één halve dag afwezigheid met een Z-code”, zegt De Meulemeester.

 

Zie ook: Het Laatste Nieuws, 19/03/2019.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is