Spijbelen doeltreffend aanpakken: zonder stok achter de deur lukt het niet

Door Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2015, over deze onderwerpen: Aanwezigheid op school
Spijbelen doeltreffend aanpakken: zonder stok achter de deur lukt het niet

De Vlaamse ombudsman pleitte er in zijn jongste jaarverslag voor om de terugvordering van de schooltoelage bij spijbelaars af te schaffen. “Een slecht idee”, vindt Ingeborg De Meulemeester (N-VA), die de problematiek van het spijbelen opvolgt in het Vlaams Parlement. “Preventie bij spijbelen is belangrijk. Maar we hebben ook een stok achter de deur nodig.”

Spijbelen is de snelweg naar mislukking en miserie. Tachtig procent van de scholieren en leerlingen die meer dan dertig halve dagen per schooljaar afwezig zijn, slaagt niet. Het belang van de strijd tegen het spijbelen, kan dan ook moeilijk overschat worden. En die strijd heeft maar kans op slagen als er ook een financiële sanctie aan het spijbelen verbonden is. “Akkoord dat preventie primeert”, merkt De Meulemeester op. “Maar het terugvorderen van schooltoelagen is het sluitstuk van een integrale aanpak van het spijbelen.”

Geen hardvochtige maatregel

De terugvordering van de schooltoelage bij hardnekkige spijbelaars komt er pas na een lang proces van sensibiliseren, waarschuwen en acties van scholen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en OCMW’s. Er is echt sprake van onwil als al die voorgaande stappen geen resultaat opleveren. En dan is terugvorderen verantwoord. “Er wordt trouwens pas overgegaan tot terugvordering bij wie twee jaar op rij dertig halve dagen afwezig is. Dat is zes volle schoolweken”, verduidelijkt Koen Daniëls, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist van de N-VA.

Korter op de bal spelen

Volgens de N-VA is het vooral zaak om sneller te sanctioneren. “We moeten onderzoeken of we niet een systeem van administratieve boetes voor spijbelaars kunnen invoeren”, verklaart Daniëls. “Als die niet betaald wordt, kan je de boete nog afhouden van de schooltoelage. Volstaat dat niet, dan moet je ook de kinderbijslag kunnen aanspreken.” In afwachting daarvan stelt de N-VA voor om de bestaande terugvordering te behouden.

“We mogen niet vergeten dat schooltoelagen belastinggeld zijn, dat gegeven wordt aan wie naar school gaat. Voor wat hoort wat: geen rechten zonder plichten”, besluit Daniëls.

In De Zevende Dag, het zondagse actualiteitenprogramma van de VRT, ging Koen Daniëls in debat met de Vlaamse ombudsman en lichtte hij het N-VA-standpunt over spijbelen nader toe. Bekijk hier dat debat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is