M-decreet: ondersteuning vanuit de waarborgregeling

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 juli 2016, over deze onderwerpen: M. - Decreet, Onderwijs

Onder de prewaarborgregeling werden 180 vte-leerkrachten (voltijdsequivalent) vanuit het buitengewoon basisonderwijs ingezet in het gewoon basisonderwijs om ondersteuning te bieden bij het begeleiden van leerkrachten. Dit werd reeds vanaf het schooljaar 2015-2016 ingevoerd.

Uit de telling van 1 februari 2016 is gebleken dat de daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs zich doorzet. Er is een daling van ongeveer 2800 leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs in vergelijking met 1 februari 2014. Dit betekent dat volgend schooljaar 2016-2017 nog eens 190 personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs in het gewoon basisonderwijs hun expertise kunnen delen. Door het M-decreet zijn er minder leerlingen in het buitengewoon onderwijs waardoor de expertise van die leerkrachten in het gewoon onderwijs kan worden ingezet.

Basisscholen kunnen zich kandidaat stellen om ondersteund te worden vanuit de waarborgregeling. Echter, Ingeborg De Meulemeester ontving signalen van scholen basisonderwijs die werk maken van de toepassing en uitvoering van het M-decreet, maar die niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de waarborgregeling. Ingeborg De Meulemeester vroeg daarom aan onze Onderwijsminister Hilde Crevits of de waarborgregeling zoals die nu georganiseerd wordt tegemoet komt aan de effectieve noden van het werkveld. Meer bepaald ook aan alle kinderen die met redelijke aanpassingen toch in het gewoon basisonderwijs gestart zijn.

Onze Onderwijsminister Hilde Crevits benadrukt dat er extra ondersteuning komt die in het schooljaar 2016-2017 veel substantiëler zal zijn in vergelijk met dit schooljaar en de voorgaande jaren. Dat geldt nog niet voor heel Vlaanderen. De koepels en de vakbonden maken in commissies de keuzes van de scholen. De minister heeft er vertrouwen in dat ze dat op een oordeelkundige manier doen. Ook voor haar is het van belang dat zo breed mogelijk ondersteuning kan worden geboden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is