Onderwijsinspectie als partner van de scholen

Door Ingeborg De Meulemeester op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Gisteren werd het nieuwe decreet Onderwijsinspectie 2.0 gestemd en goedgekeurd in de plenaire vergadering. Ingeborg De Meulemeester is positief. Lees hieronder haar tussenkomst:

In dit voorliggend ontwerp van decreet staat de lerende centraal. Ook heeft de onderwijsinspectie geen louter controlerende functie, maar treedt ook op als partner van de onderwijsinstellingen in het streven naar kwalitatief onderwijs.

Vertrouwen vormt het sleutelbegrip. De onderwijsinstellingen krijgen het vertrouwen en zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg. Dat geeft scholen de autonomie om goede kwaliteit te leveren. De onderwijsinspectie houdt deze dan tegen het licht, maar stimuleert de scholen ook bij hun kwaliteitsbeleid. Die participatieve aanpak en de mogelijkheid tot dialoog vormen een belangrijke basis opdat de onderwijsinspectie niet als een grote onbekende wordt gezien die stress en angst genereert bij scholen.

In het nieuwe doorlichtingsscenario zullen de scholen frequenter doorgelicht worden, minstens eenmaal om de zes jaar in plaats van eenmaal om de tien jaar. Het is goed  en noodzakelijk dat het nieuwe systeem na twee jaar geëvalueerd zal worden om onder andere de budgettaire impact en de werkdruk van de verkorting van de doorlichtingstermijn na te gaan.

Zeer belangrijk voor ons is dat scholen voldoende duidelijkheid krijgen over wat van hen verwacht wordt, niet alleen op vlak van kwaliteitsverwachting, maar ook inzake administratie, welke documenten ze wel en niet dienen bij te houden. Dit om de administratieve lasten tot een minimum te beperken.

Deze nieuwe regeling verdient alle kansen. Uiteraard zullen we de nieuwe regelgeving op de voet volgen.

U kan de tussenkomst ook hier bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is