N-VA steunt project om parkeerplaatsen voor personen met een beperking vrij te houden

Door Miranda Van Eetvelde, Cathy Coudyser, Ingeborg De Meulemeester op 24 september 2014, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst, Personen met een beperking, Verandering

Miranda Van Eetvelde, Cathy Coudyser en Ingeborg De Meulemeester, die voor de N-VA in het Vlaams Parlement zetelen, bezochten het artistiek project ‘Parkeerkunst’. Met dat initiatief wil de Vlaamse overheid foutparkeerders wijzen op het belang en de noodzaak om voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking vrij te houden. Bij het project zijn ook het creatieve bureau Famous en het Gents museum voor hedendaagse kunst S.M.A.K. nauw betrokken.

Asociaal parkeergedrag is een oud zeer. Jaarlijks worden in België zo’n 40.000 chauffeurs beboet omdat ze onterecht een parkeerplaats innemen die voorbehouden is aan personen met een beperking of omdat ze misbruik maken van een parkeerkaart van zo’n persoon. Nochtans zijn die parkeerplaatsen absoluut noodzakelijk om de zelfstandigheid, participatie en bewegingsvrijheid van die mensen te garanderen. Het geeft hen de mogelijkheid om alleen naar de winkel te gaan of om een culturele voorstelling bij te wonen.

In het kader van ‘Parkeerkunst’ hebben vijf kunstenaarsduo’s bestaande parkeerplaatsen in een nieuw, kunstzinnig kleedje gestoken in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Hasselt. "Door het belang van parkeerplaatsen visueel tastbaar te maken, hoopt de Vlaamse overheid bij foutparkeerders het geweten aan te scherpen", verduidelijkt Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans. “Enkel bestraffen lijkt helaas ook niet te werken. Met dit project zetten we foutparkeerders extra aan om hun auto niet op zo’n voorbehouden parkeerplaats te zetten.“

Volwaardig participeren
Minister Homans benadrukt het unieke concept van het kunstproject: “Ik vind het ronduit schitterend dat de realisatie telkens gebeurt door kunstenaars met én zonder handicap, die in duo aan de slag zijn gegaan. Dat geeft natuurlijk een sterk emanciperende inslag aan het initiatief. Al te vaak zien we dat mensen met een beperking als afhankelijk en als zorgvrager worden voorgesteld. Dat beeld moeten we in Vlaanderen dringend bijstellen. Mensen met een beperking hebben gelijke rechten en moeten overal waar mogelijk volwaardig kunnen participeren.”

De vijf kunstenaarsduo’s stellen ook sjablonen met hun levensmotto’s ter beschikking om het asociaal parkeergedrag op meer plaatsen aan te pakken. Bedrijven en lokale besturen die over parkeerplaatsen voor mensen met een beperking beschikken, kunnen die bestellen op www.parkeerkunst.be. Daar kan je ook terecht voor bijkomende info.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is