N-VA Beveren aan het werk

Door Ingeborg De Meulemeester op 4 juli 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk

In de brochure N-VA Beveren aan het werk willen we onze realisaties, projecten en toekomstplannen nader toelichten.

Met een evenwichtig en realistisch bestuursakkoord voeren we samen met onze coalitiepartner een verantwoordelijk beleid uit. Het onder controle houden van onze financiën is daar een zeer belangrijk onderdeel van. Ook de verdere verstedelijking, de mobiliteit en de havenuitbreiding vragen veel aandacht van dit bestuur.

Onze negentien uitvoerende mandatarissen werken elke dag aan de verandering in onze gemeente. Sommige van deze veranderingen zijn al zeer duidelijk geworden. Met een beperkt budget lukt het ons om een goed en breed beleid te voeren. We pakken in deze legislatuur de prioritaire dossiers nog verder aan zoals de aanleg van wegen en een inhaalbeweging in schoolinfrastructuur. We zetten verder in op de difitalisering van onze gemeente. We houden de vinger aan de pols bij de leef- een woonkwaliteit in de verdere verstedelijking. De verenigingen blijven de nodige steun krijgen om verder te groeien. Samen met een financieel evenwicht is dat het verantwoordelijk beleid dat N-VA Beveren verder wil voeren.

In deze brochure willen we onze realisaties, projecten en toekomstplannen nader toelichten. Het is belangrijk dat onze inwoners weten welke beslissingen het gemeentebestuur neemt. Wij willen als N-VA Beveren een zo transparant mogelijk beleid voeren.

Veel leesplezier!

De verandering werkt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is