Minder kinderen te vroeg op vakantie

Door Ingeborg De Meulemeester op 23 augustus 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Het zogenaamde “luxeverzuim” in de scholen neemt af. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Luxeverzuim is het fenomeen waarbij ouders vlak voor de vakantie al op reis vertrekken met hun kinderen. “In vergelijking met vorig schooljaar neemt de afwezigheid net voor een vakantieperiode met 46 procent af”, aldus Ingeborg De Meulemeester.

In het secundair onderwijs komt luxeverzuim meer voor dan in het basisonderwijs, maar in het algemeen kunnen we een sterke afname vaststellen. Als we de cijfers van de eerste week van het schooljaar en de week voor en na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie van het schooljaar 2015-2016 vergelijken met het vorige schooljaar, zien we dat het aantal halve dagen afwezigheid (de zogenaamde B-codes) afnemen met 61 procent in het basisonderwijs en met 37 procent in het secundair onderwijs (de laatste week van het schooljaar buiten beschouwing gelaten). Voor basis en secundair onderwijs samen, geeft dat een vermindering met 46 procent.

De conceptnota van de Vlaamse Regering ‘Samen tegen schooluitval’, waarvan Ingeborg De Meulemeester een vurig pleitbezorger was, benadrukt dat ouders een duidelijk signaal moeten krijgen dat spijbelen niet aanvaard wordt. Luxeverzuim wordt erin beschouwd als een problematische afwezigheid, van bij de eerste halve dag.

Ingeborg De Meulemeester voert al langer strijd tegen het spijbelen. Ze is dan ook opgezet met de daling van het luxeverzuim. “De daling bewijst dat de maatregelen uit de conceptnota tegen schooluitval resultaat hebben en daar ben ik blij om. Luxeverzuim is alles behalve een luxeprobleem. Het is een vorm van spijbelen en als dusdanig vaak een voorbode van schoolachterstand en schooluitval”, zegt ze. “We moeten dan ook alles in het werk stellen opdat de dalende trend zich zou doorzetten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is