Meer internationale druk nodig op Somalië

Door Ingeborg De Meulemeester op 13 september 2011, over deze onderwerpen: Afrika

Naast de massaal aangeboden humanitaire hulp voor de grote hongersnood in de Hoorn van Afrika, moet er ook meer aandacht komen voor meer politieke stabiliteit in de geteisterde regio. De N-VA vraagt dat de factoren, die de hongersnood veroorzaken, grondiger worden aangepakt.

Door een gebrek aan hulp verkeren miljoenen mensen in de Hoorn van Afrika in levensgevaar. Nadat de Verenigde Naties de hongersnood formeel afkondigde, kwam er wereldwijd een grote solidariteitsactie op gang. Ook België heeft zijn steentje hiertoe bijgedragen. In de begroting werd ondertussen al 9 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp. In juli werd ongeveer 4 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 3 miljoen euro voor het Wereldvoedselprogramma en 1 miljoen euro voor de FAO.

Daarbovenop kwam er nog een bijkomende bijdrage van circa 4 miljoen euro die ten goede zal komen aan de Belgische erkende NGO’s of aan de multilaterale organisaties die actief zijn in de regio.

Ook corruptie

Het zou goed zijn dat er meer aandacht komt voor de factoren die de hongersnood in de regio veroorzaken. Naast de toenemende klimaatsverandering, die meer en meer misoogsten tot gevolg heeft, is ook corruptie in Somalië een factor waar we onze ogen niet voor mogen sluiten.

Door de pertinente oorlogsdreigingen kan hulpverlening moeilijk tot stand komen, ondanks de grote financiële hulp. Het is bijvoorbeeld schrijnend dat Al-Shabaab - de fundamentalistische islambeweging die een steeds groter gebied in Somalië controleert - de berichten over hongersnood bestempelt als een complot van christenen tegen moslims. Het moet duidelijk zijn dat de geteisterde regio in Afrika meer dan ooit dringend behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en vredesopbouw.

Druk op regimes

Hoe groot de sommen geld ook mogen zijn die richting Somalië gaan, de garantie dat dit ook daadwerkelijk de mensen in nood zal helpen kan niet worden gegeven zolang corrupte regimes daar de plak blijven zwaaien. Zowel de Europese Commissie als de Belgische regering moet politieke druk durven leggen op deze regimes om humanitaire hulp toe te laten.

Bovendien moet de Belgische regering onze NGO’s ondersteunen opdat ze in optimale omstandigheden hun noodzakelijk werk kunnen uitvoeren. Tenslotte moet men durven investeren in politieke stabiliteit en vredesopbouw in Somalië zodat alle Somalische bevolkingsgroepen toegang krijgen tot voedsel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is