Luxeverzuim is alles behalve een luxeprobleem

Door Ingeborg De Meulemeester op 27 april 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Een bekende vorm van spijbelen is luxeverzuim. Leerlingen blijven dan weg van school om extra vakantie te nemen. Afgelopen paasvakantie bleek dat vele leerlingen vervroegd op vakantie vertrokken en dus een dagje spijbelde op school. Ingeborg De Meulemeester (N-VA) bevroeg onze onderwijsminister Hilde Crevits hierover in de commissie Onderwijs. In het kader van deze problematiek vroeg Ingeborg De Meulemeester ook naar een evaluatie van de Vlaamse spijbelambtenaar. Deze werd vanaf dit schooljaar aangesteld en volgt het actieplan ‘Samen tegen schooluitval’ op.

In de weken voor en na een vakantie vindt een stijging plaats in het aantal afwezigheden van leerlingen op school. De reden van afwezigheid wordt echter niet geregistreerd, aldus de minister. Het is dus niet duidelijk of het om louter luxeverzuim gaat. "We mogen niet het signaal geven dat luxeverzuim aanvaardbaar is", stelt De Meulemeester. "Sommige ouders zien geen graten in het vervroegd op vakantie vertrekken. Maar luxeverzuim is een belangrijke voorspeller van schoolachterstand en schooluitval."

Problematisch spijbelgedrag aanpakken gebeurt dan ook het best zo dicht mogelijk bij de leerling: op niveau van de school en de lokale overheid. De minister stelt dat de Vlaamse spijbelambtenaar een brugfunctie heeft en tracht het lokale niveau te ondersteunen. De minister is dan ook bereid om informatie over het aantal spijbelende jongeren in steden en gemeenten te delen met de lokale overheden. “Ik ben blij dat het lokale niveau zal worden versterkt in het tegengaan van spijbelgedrag. Luxeverzuim en spijbelen in het algemeen moeten we veroordelen. Het is dan ook goed dat de minister de Vlaamse spijbelambtenaar zal vragen initiatief te nemen”, besluit De Meulemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is