Leerlingen zonder diploma hebben meestal gebrekkige kennis Nederlands

Door Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Ingeborg De Meulemeester op 7 januari 2015, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Nederlands leren, Secundair onderwijs
Leerlingen zonder diploma hebben meestal gebrekkige kennis Nederlands

Onderzoek wijst uit dat een op de drie jongeren die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten, voordien ook al de basisschool verliet zonder getuigschrift. Het blijkt voornamelijk om kansarme kinderen van vreemde herkomst te gaan. Om het tij te keren, moeten we volop inzetten op taalverwerving, vindt de N-VA.

“De cijfers zijn niet heel recent, maar moeten toch onze aandacht wekken”, aldus Kathleen Krekels, Ingeborg de Meulemeester en Koen Daniëls, die voor de N-VA in het Vlaams Parlement zetelen. Eerder onderzoek toonde immers ook al aan dat bij anderstalige leerlingen het aandeel vroege schoolverlaters ruim driemaal zo hoog ligt als bij Nederlandstalige leerlingen. “We moeten alle jongeren meekrijgen. Hoog tijd om aan de alarmbel te trekken.”

Volgens Koen Daniëls leren de cijfers ons dat we ten volle moeten inzetten op Nederlandse taalbeheersing. “Een vlotte beheersing van het Nederlands bij kleuters en leerlingen van het basisonderwijs is en blijft de hoeksteen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs én voor een geslaagde schoolloopbaan.” Hij wijst erop dat sinds september 2014 al een aantal maatregelen zijn genomen voor het organiseren van taalscreenings, taalbaden en taalremediëring op school.

Belang van ouders en gemeenschap
Maar het probleem situeert zich niet alleen op het niveau van de school. Ook de ouders en de leefgemeenschap hebben hier een belangrijke rol te vervullen. “Enkel door samen te investeren in de Nederlandse taal vanaf heel jonge leeftijd bieden we jongeren een garantie op een succesvolle schoolloopbaan en betere kansen bij de latere beroepskeuze”, zegt Kathleen Krekels. “Die problemen moeten we uiteraard ook meenemen in het ruimere kader van een actieplan tegen de ongekwalificeerde uitstroom”, besluit Ingeborg De Meulemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is