Leerling weggestuurd van school? Niet met de vinger naar het onderwijs wijzen

Door Ingeborg De Meulemeester op 19 april 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Uit het jaarverslag van de CLB’s blijkt dat nooit eerder zoveel leerlingen van school werden gestuurd als vorig jaar: 2.387 leerlingen, onder wie 49 uit het basisonderwijs. Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 19 april werd Onderwijsminister Hilde Crevits hierover bevraagd. "We mogen de oorzaken van uitsluiting niet louter zoeken binnen onderwijs. Ook ouders hebben een verantwoordelijkheid", benadrukt Ingeborg De Meulemeester (N-VA).

Het grootste aantal leerlingen dat definitief werd uitgesloten situeert zich, net zoals bij de tijdelijke schorsing, in het secundair onderwijs. In het secundair onderwijs spreken we van 2.026 leerlingen die definitief van school werden gestuurd, een stijging met de helft tegenover het schooljaar 2012-2013. Ook in het basisonderwijs werd een duidelijke stijging vastgesteld: het vorige schooljaar werden 49 leerlingen uitgesloten, allen uit het lager onderwijs. Dat is een stijging ten opzichte van 2012-2013, waar 38 leerlingen definitief werden uitgesloten.

De onderwijsminister Hilde Crevits stelde dat het bijna altijd uitsluitingsdossiers zijn die hun oorzaak vinden in gedragsproblemen. Sinds september dit schooljaar werden extra middelen uitgetrokken om kinderen met gedragsprobelemen te kunnen begeleiden. Dit is noodzakelijk. Ook werder er flexibele trajecten uitgewerkt voor kinderen en jongeren waarbij zij tijdelijk tot zichzelf kunnen komen buiten de school. Verder denkt minister Crevits na over de aanstelling van een onafhankelijke bemiddelaar die tussenbeide komt in zeer problematische relaties. 

Ingeborg De Meulemeester benadrukt dat voor veel scholen een uitsluiting een laatste stap is, als het echt niet anders kan. "We moeten dan ook niet met onze vinger uitsluitend naar het onderwijs wijzen. Vooraleer een school tot schorsing en uitsluiting mag en kan overgaan, wordt een hele procedure overlopen. Daarbij hebben ook ouders een verantwoordelijkheid, daar zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen", besluit Ingeborg De Meulemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is