N-VA schepenen kennen hun mandaten

Door Ingeborg De Meulemeester op 8 januari 2019, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk

Beveren | Enkele dagen nadat de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden hun eed hebben afgelegd, zijn nu ook de bevoegdheden van het nieuwe schepencollega bekendgemaakt. Vier N-VA'ers zetelen in het schepencollege.

Filip Kegels wordt eerste schepen en krijgt Groen en Natuurontwikkeling, Milieu- en Energiebeleid, Lokale Economie en KMO, City Marketing en Markten en Kermissen. Boudewijn Vlegels behoudt nagenoeg dezelde bevoegdheden met Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Woonbeleid, Leefbaarheid Polderdorpen en Linkerover. Ingeborg De Meulemeester is voortaan schepen van Cultuur, Bibliotheken, Intern Preventiebeleid, Emancipatiebeleid en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwkomer Inge Brocken wordt schepen van Erfgoed, Landschappen en Monumenten, Dierenwelzijn, ICT beleid, Toerisme en Kunstbeleid. 

Succes aan alle mandatarissen en bedankt voor het vertrouwen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is