Huidig systeem van vrijstelling van de leerplicht onder de loep

Door Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

In Vlaanderen geldt voor alle kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar de leerplicht. Op vlak van onderwijskansen doet Vlaanderen het zeer goed. Toch zijn er elk schooljaar zo’n 500 kinderen en jongeren die een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat zij ‘in de onmogelijkheid verkeren om onderwijs te volgen’. Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en in mindere mate ook om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES).

Een commissie van academici en experts (waaronder Jo Lebeer en Bea Maes) vinden dat kinderen met intensieve zorgnoden te snel worden vrijgesteld van de leerplicht. Ingeborg De Meulemeester deelt deze mening en stelde in dat kader enkele vragen aan de onderwijsminister Hilde Crevits.

Minister Hilde Crevits is het eens met de stelling van de commissie dat er vandaag te veel jongeren worden vrijgesteld. De commissie kwam tot de conclusie dat het niet wenselijk is het huidige systeem te continueren, met als de twee belangrijkste reden: de vaststelling dat er geen wetenschappelijke onderbouw gevonden kan worden voor een algemeen geldende set van criteria, en het principiële recht op onderwijs voor alle kinderen. Voor kinderen met zeer bijzondere onderwijsbehoeften kan worden overgegaan tot de opmaak van een geïntegreerd onderwijs- en zorgplan waarbij de centrale vraag is: wat heeft het kind nodig, en op welke wijze kan men dat toetsen?

In samenwerking met het beleidsdomein Welzijn zal minister Hilde Crevits het huidig systeem van de vrijstelling van de leerplicht herbekijken. Hierbij zal ze ook rekening houden met de valabele argumenten van de commissie. Een afschaffing van het systeem komt er uiteraard niet zonder een alternatief. “Ik begrijp dat het systeem niet van de ene op de andere dag gewijzigd kan worden. Wel is het belangrijk dat elk kind of jongere de kans krijgt om te kunnen leren en ontwikkelingen. Onderwijs geeft een enorme meerwaarde en leert kinderen om mee te draaien in de samenleving. Vrijstelling van de leerplicht moeten we dan ook – indien niet hoognodig of wenselijk – vermijden”, zegt Ingeborg De Meulemeester.

Bekijk hier de volledige vraag om uitleg van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is