Gezinsraad van Beveren viert zijn 45ste verjaardag

Door Ingeborg De Meulemeester op 8 april 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk, Welzijn

Vrijdagavond 8 april werd het 45 jaar bestaan van de Gezinsraad van Beveren gevierd. De Gezinsraad van Beveren is één van de oudste – zo niet de oudste – adviesraad van de gemeente Beveren. De Gezinsraad verstrekt advies over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Zij kan advies geven op vraag van het gemeentebestuur, maar ook op eigen initiatief een advies verstrekken over gezin gerelateerde aspecten. De gezinsraad is als advies- en overlegorgaan dé spreekbuis voor alle Beverse gezinnen. Ingeborg De Meulemeester is dan ook een fiere schepen!

Op 6 april was het exact 45 jaar geleden dat de Gezinsraad in Beveren werd opgericht. Het volgende artikel verscheen in Het Nieuwsblad:

 

Gezinsraad van Beveren viert zijn 45ste verjaardag

 

BEVEREN-WAAS - Vandaag is het exact 45 jaar geleden dat de Gezinsraad van Beveren werd opgericht. In 1971 werd overgegaan tot de oprichting van wat toen officieel de “gemeentelijke Gezinsraad van Beveren-Waas” was. De Gezinsraad is ontstaan op initiatief van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen in samenwerking met meerdere organisaties en vervult na al die jaren nog steeds haar rol van een officieel erkend adviesorgaan voor gezinszaken.

De Gezinsraad van Beveren is de officieel erkende woordvoerder voor alle gezinnen in Beveren. De Gezinsraad heeft van het gemeentebestuur de bevoegdheid gekregen om advies te verstrekken over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Zij kan enerzijds advies geven op vraag van het gemeentebestuur, maar anderzijds ook op eigen initiatief een advies verstrekken over gezinsgerelateerde aspecten. De Gezinsraad is een gemeentelijke adviesraad die in dat opzicht een belangrijke adviserende bevoegdheid heeft waarbij alle actoren die een Beverse band hebben met het gezinsleven betrokken kunnen worden. De Gezinsraad is als advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom. Verschillende verenigingen zijn aangesloten bij de Gezinsraad en komen daardoor in aanmerking voor een gesubsidieerde toelage.

De Gezinsraad zal deze verjaardag vieren met een feestelijke receptie waar alle aangesloten verenigingen (en dat zijn er intussen meer dan 50), het huidige gemeentebestuur, de oud-schepenen voor gezinszaken en de oprichters op uitgenodigd zijn. Van de 18 oprichters zijn er momenteel nog 6 in leven.

 

(c) Het Nieuwsblad, Vrij 6 Apr. 2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is