Gemeente voert nieuwe zorgpremie in

Door Ingeborg De Meulemeester op 26 juli 2014, over deze onderwerpen: Lokaal werk

Het gemeentebestuur van Beveren gaat een nieuwe zorgpremie invoeren. Die vervangt een aantal sociale premies die tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad in 2013 opgeheven werden. "Er is vooropgesteld om die premies te vervangen door een nieuwe zorgpremie, om zo mensen met een grote zorgbehoefte via een eenvoudig reglement te ondersteunen", legt schepen van Sociale Zaken Ingeborg De Meulemeester (N-VA) uit. "De nieuwe zorgpremie wordt opgesplitst in een zorgpremie voor kinderen, voor volwassenen en een tussenkomst in de vervoerskosten. Onze gemeentelijke zorgpremie zullen we voortaan per kwartaal uitbetalen. Hij is niet cumuleerbaar met de Vlaamse Zorgverzekering."

De gemeentelijke zorgpremie voor kinderen geldt voor jongeren tot 21 jaar die over een attest vande federale overheidsdienst Sociale Zekerheid beschikken. De premie bedraagt 316 euro per jaar. Vanaf de leeftijd van 21 jaar treedt dezorgpremie voor volwassenen in voege. Ook mensen uit deze doelgroep moeten een attest van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid beschikken en bovendien een attest vande thuiszorgdiensten kunnen voorleggen. Deze premie bedraagt 816 euro per jaar. "Enkel rechthebbenden van de zorgpremie kunnen de tussenkomst in de vervoerskosten verkrijgen, tot de leeftijd van zestig jaar. Hun netto belastbaar inkomen mag hoogstens 35.000 euro bedragen. De premie bedraagt 0,085 euro per kilometer voor verplaatsingen naar onder meer verzorgingsinstellingen, dagcentra of nog beschutte werkplaatsen", schetst DeMeulemeester.

YV ■

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is