Een analyse van de inhoud van het beroep "directeur"

Door Ingeborg De Meulemeester op 21 oktober 2015, over deze onderwerpen: Onderwijs

In de plenaire vergadering van 21 oktober 2015 stelde mijn collega Steven Vandenberghe een vraag aan minister van onderwijs Crevits over de huidige cijfers inzake het personeelsverloop bij directies. 

Via volgende Youtube-link kan u dit deel van de plenaire vergadering bekijken https://www.youtube.com/watch?v=n6QPPkK00Yw (vanaf 03:38:28). 

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag met betrekking tot de directiewissels in het onderwijs nam ik nog even het onderzoek door dat handelt over het welbevinden en functioneren van directies, meer bepaald in het basisonderwijs. 

Als je directies basisonderwijs vraagt naar de belangrijkste factoren die bijdragen tot een positief welbevinden, dan geven ze volgende top vier door:

1. omgang met leerkrachten, leerlingen en ouders

2. uitvoeren van pedagogische taken

3. het autonoom kunnen handelen

4. beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om hun job als directeur te kunnen uitoefenen

Directeurs hebben dan ook nood aan een gepaste opleiding, zowel organisatorisch als inzake personeelsbeleid. Inzetten op schooloverschrijdende administratieve ondersteuning en planlastvermindering is dan ook cruciaal, vooral in het basisonderwijs. 

Ik vroeg dan ook aan de minister hoe zij binnen het loopbaanpact extra aandacht zal hebben voor het welbevinden en functioneren van directies om zo een nog grotere uitval van schooldirecteurs te voorkomen. Zal er meer aandacht komen voor de psychosociale belasting van directeurs? 

Ook de inspectie ging reeds aan de slag met het gegeven van het grote personeelsverloop bij directies. De inspectie benadrukte in de Onderwijsspiegel 2015 dat zowel coördinatorenwissels als de directiewissels een hele grote invloed uitoefenen op het onderwijsproces en gevolgen hebben voor de continuïteit van de beleidsvoering. Het lijkt me dan ook zeer belangrijk dat we in de eerste plaats het aantal wissels zoveel mogelijk proberen te beperken. Is dit niet mogelijk moeten we in de scholen zelf kunnen verzekeren dat er geen expertise verloren gaat.

Ik was zelf 16 jaar lang voorzitter van de Ouderraad in de Zonnepit in Beveren. In die 16 jaar heb ik maar liefst samengewerkt met 5 verschillende directeurs. Dit vond ik persoonlijk zeer veel. Er zijn vaak zeer uiteenlopende redenen waarom iemand de job van directeur niet langer wil of kan uitoefenen: pensioen, gezondheidsproblemen, conflicten op school, psychosociale problemen, promoties, etc. Niet al deze oorzaken zijn problematisch, maar toch valt het in onderzoek op dat directeurs vaker lijden onder psycho-sociale aandoeningen en zo de job niet meer aankunnen. Dit is een sterk teken aan de wand dat we deze problematiek moeten aanpakken.

De minister verklaarde zelf dat het hoge aantal nieuw beginnende directeurs laat vermoeden 'dat er iets schort aan de instroom en de begeleiding, maar ook aan de werkbaarheid van deze functie'. Startende directeurs worden volgens haar dan ook best gecoacht door ervaren collega's. Dat kan in team, ook met directeurs van naburige scholen.

'De directeur is de spilfiguur van onze scholen', zegt mevrouw Crevits. 'Ze zijn bepalend voor de dynamiek: leraren die zich ondersteund voelen door hun directie, zijn dubbel zo tevreden als wie zich niet gesteund voelt.' Ik wil hier toch een kanttekening bij plaatsen. Directeurs mogen niet langer aanzien worden als dé leiders van een school die alles opvolgen vanuit een hoge toren. Directeurs moeten meedraaien in een team en vanuit dat team ook de nodige ondersteuning krijgen. Ik pleit er dan ook voor dat er dringend werk gemaakt moet worden van een evaluatie van het beroep. Op basis van die evaluatie moet er dan een duidelijk functieprofiel worden opgemaakt. Wat is een directeur eigenlijk? Wat doet hij? En nog belangrijker, welke vaardigheden en kennis moet een directeur bezitten opdat hij meer kans heeft op slagen in het beroep? Van een ingenieur of tandarts vragen we ook dat de ze nodige achtergrond, opleiding en vaardigheden hebben. Waarom kunnen we dergelijk functieprofiel niet opmaken voor het beroep van schooldirecteur?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is