Drugscontrole in scholen moet kunnen, met aandacht voor het recht op privacy

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 maart 2016, over deze onderwerpen: Beveren, Onderwijs, Welzijn

Naar aanleiding van een drugscontrole door de politie op de school in Bazel in Kruibeke werd de minister van onderwijs Hilde Crevits bevraagd. Enkele volksvertegenwoordigers trekken de noodzaak van de drugscontrole in twijfel, vragen zich af of een drugscontrole juridisch kan en in hoeverre rekening wordt gehouden met het recht op privacy. Ingeborg De Meulemeester kaart de noodzaak van dergelijke acties op scholen aan, maar met de nodige aandacht voor het recht op privacy.

Druggebruik kan niet op een school en niet daarbuiten. Leerlingen moeten dit ook beseffen, ze brengen heel wat tijd van de dag en de week door in het schoolgebouw. Het is vreemd dat we het erg normaal vinden dat jongeren in het uitgaansleven op verboden middelen en alcohol kunnen worden gecontroleerd, maar dat sommigen het blijkbaar vreselijk vinden dat hetzelfde kan gebeuren in wat toch een erg veilige omgeving moet zijn of is voor jongeren.

Een drugscontrole op school is dan ook helemaal niet vergelijkbaar met een razzia in een discotheek. We moeten het beeld doorprikken dat dit een soort razzia is waarbij kinderen of jongeren gefouilleerd en gecontroleerd worden. Een drugscontrole op school moet altijd gekaderd zijn in de bredere strategie van de school tegen middelenmisbruik, waarbij de school ook steeds zorgt draagt voor de leerlingen. De reden van die controles moeten dan ook aan de leerlingen geduid worden.

De eigenlijke drugscontrole op school gebeurt steeds na een aanvraag van de school zelf. Bij een dergelijke actie worden de jongeren bovendien nog eens gesensibiliseerd inzake de drugsproblematiek. Het is wettelijk toegestaan dat jongeren mogen ondervraagd worden door de politie. Het afnemen van urinestalen is enkel toegestaan indien de jongere zelf instemt. Hierbij is de politie niet verplicht om de resultaten van het onderzoek bekend te maken of over te maken aan de school, dit in kader van het recht op privacy van de jongeren. Enkel indien de politie de minderjarige jongere wenst te arresteren, is de politie verplicht de ouders in te lichten.

Het is belangrijk om inzake de drugproblematiek een open dialoog  met de jongeren te voeren. Er moet goede communicatie bestaan rond druggebruik. Preventie in scholen dient te primeren. We kunnen beter voorkomen dan genezen. Ook de cijfers liegen er niet om. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) blijkt duidelijk dat cannabis een deel vormt van de leefwereld van jongeren. Meer dan de helft van de 15-16-jarigen heeft minstens één vriend die cannabis gebruikt; bij de 17-18-jarigen stijgt dit tot 65%. We kunnen en mogen deze cijfers niet onder de mat schuiven. We dienen te voorkomen waar kan, helpen waar nodig en bestraffen waar moet. We moeten investeren in efficiënte preventie.

Neen tegen drugs!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is