Ondersteuningsmiddelen voor cursisten met een beperking in het volwassenonderwijs

Door Ingeborg De Meulemeester op 21 april 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking

In Vlaanderen is het volwassenonderwijs een groot succes: ruim 231.000 cursisten zijn ingeschreven in een centrum voor volwassenonderwijs (CVO). Echter, naast het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen (SOL) is er weinig bekend over hoe CVO’s omgaan met cursisten met een beperking. Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA) vroeg hierover meer uitleg aan onderwijsminister Hilde Crevits.

Cursisten met een functiebeperking in het volwassenonderwijs kunnen gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen (SOL) zoals een tolk, het omzetten van lesmateriaal in braille, vergrotende kopieën enzovoort. De onderwijsminister verklaarde dat er in het aantal aanvragen en aanvragers van speciale onderwijsleermiddelen geen significante evolutie plaatsvond de laatste schooljaren. Zowel het aantal aanvragen als aanvragers blijft stabiel. Voor het lopende schooljaar 2016-2017 zitten we aan 63 aanvragen en 57 aanvragers. De tolkondersteuning vorm het overgrote deel van de aanvragen.

Naast het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen (SOL), voorziet een besluit van de Vlaamse Regering expliciet dat cursisten met een beperking hun persoonlijk assistentie budget (PAB) kunnen aanwenden voor ondersteuning en assistentie binnen het volwassenonderwijs. Dit geldt ook voor personen met een persoonsvolgend budget. Het gaat wel om praktische hulp bij leeractiviteiten. Pedagogische en didactische begeleiding bij studies zijn uitgesloten.

In het kader van inclusief onderwijs stelde de minister dat de CVO’s prioritair zullen inzetten op duurzame kwalificaties en de meest kwetsbare kansengroepen waarvoor onderwijs het grootste verschil maakt. In de conceptnota ‘Volwassenonderwijs al kansonderwijs’ (goedgekeurd op 25 maart 2016) werd de keuze gemaakt om in het nieuwe financieringssysteem maatschappelijk prioritaire opleidingen een hoger gewicht te geven en cursistenkenmerken in rekening te nemen. Dit zou er voor moeten zorgen dat het volwassenonderwijs zich in de toekomst nog meer en beter kan focussen op kwetsbare groepen.

Ingeborg De Meulemeester is tevreden dat binnen het volwassenonderwijs aandacht uitgaat naar ondersteuningsmiddelen voor cursisten met een beperking, maar het kan nog beter. “Ik stelde in de commissie voor om de ondersteuningsmiddelen die er zijn meer zichtbaar te maken voor cursisten met een beperking. Onderwijsminister Crevits zal bekijken wat ze extra kan doen om het beschikbare aanbod meer bekend te maken”, aldus Ingeborg De Meulemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is