Communicatie over studiekosten? Transparant, gestructureerd en in een vroeg stadium

Door Ingeborg De Meulemeester op 8 juli 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

Uit het rapport van het college van regeringscommissarissen met betrekking tot de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten in het hoger onderwijs, blijkt dat hogeronderwijsinstellingen op zeer uiteenlopende wijze informatie geven over het kostenplaatje van de studies. Ook de mate waarin ze dit doen is sterk verschillend van instelling tot instelling. Veelal krijgen studenten wel informatie over de kosten, maar gaat het om richt- of globale bedragen. Het lijkt erop dat studenten pas na daadwerkelijke inschrijving over exacte bedragen beschikken.

Er bestaat geen externe, algemene regelgeving uitgaande van de overheid met betrekking tot het communiceren van de kosten in hogescholen en universiteiten. Hogescholen en universiteiten zijn dan ook aangewezen op hun eigen reglementen. In de commissie Onderwijs van dodnerdag 7 juli vroeg Ingeborg De Meulemeester aan onze onderwijsminister Hilde Crevits hoe ze erover kan waken dat hogescholen en universiteiten niet met willekeur extra facturen naar hun studenten kunnen sturen. Alsook vroeg ze welke maatregelen de minister wil/kan nemen opdat hogeronderwijsinstellingen de te verwachten kosten transparanter, meer gestructureerd en in een vroeger stadium communiceren.

Onze onderwijsminister Hilde Crevits vindt absolute transparantie over de te verwachten kosten van cruciaal belang. Ze merkt op dat hogescholen en universiteiten dit ook belangrijk vinden. De kosten moeten identificeerbaar zijn en verantwoord worden. De minister heeft advies gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) over de manier waarop hogeronderwijsinstellingen dat het beste zouden doen. Het advies van de VLOR is gepland tegen half oktober. Ingeborg De Meulemeester zal dit advies mee opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is