Buitenlandse beroepskrachten in de zorgsector

Door Ingeborg De Meulemeester op 22 april 2015, over deze onderwerpen: Werk in de Zorgsector, Actieplan Werk maken van Werk in de Zorgsector

Door het nijpende tekort aan arbeidskrachten in de zorgsector werden de afgelopen jaren ook meermaals buitenlandse beroepskrachten aangeworven, zowel in ziekenhuizen als in woonzorgcentra en bejaardentehuizen.

 

                                                 

Ik heb Vlaams Minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen gevraagd naar de cijfergegevens over het aantal buitenlandse beroepskrachten dat actief is in de Vlaamse zorgsector, alsook hun werkervaringen.

Uit zijn antwoorden kwamen enkele interessante conclusies naar voor:

- Op Vlaams niveau zijn er geen gegevens beschikbaar over het aantal buitenlandse arbeidskrachten die actief zijn in de zorgsector in Vlaanderen. Bij de opstart van Vesta (het systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het Agentschap Zorg en Gezondheid) in 2009, werd door het Sectoraal comité van het Rijksregister geen toegang verleend tot het gegeven “nationaliteit”. Bijgevolg is het vandaag niet mogelijk om aan te geven hoeveel verzorgenden van de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg een andere nationaliteit hebben.

- Taal is een zeer belangrijk onderdeel van het beroep in de zorgsector. Met het oog op een goede zorg- en hulpverlening leveren voorzieningen die buitenlandse arbeidskrachten tewerkstellen, zelf de nodige inspanningen om de anderstaligheid op te vangen. Ziekenhuizen die in het verleden buitenlandse verpleegkundigen aanwierven, voorzagen bijvoorbeeld een intensieve opleiding Nederlands. De kennis van het Nederlands werd vóór en tijdens de tewerkstelling geëvalueerd in de opleidingsinstelling en in het ziekenhuis. Verpleegkundigen konden pas aan de slag indien de taalkennis voldoende was. Er werd geen verlenging van het contract voorzien wanneer de kennis van het Nederlands onvoldoende bleek te zijn in de praktijk.

- Door een daling van het aantal openstaande vacatures in de zorgsector is de instroom van buitenlandse arbeidskrachten ook gedaald. VDAB heeft enkel nog contacten met Spanje, maar het aantal Spaanse verpleegkundigen dat naar Vlaanderen komt is op dit moment verwaarloosbaar.

 

Hebt u vragen of opmerkingen i.v.m. buitenlandse arbeidskrachten in de zorgsector? Contacteer mij via ingeborg.demeulemeester [at] n-va.be !

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is