Bib opent filiaal in gevangenis

Door Ingeborg De Meulemeester op 1 februari 2014, over deze onderwerpen: Lokaal werk

De bibliotheek van Beveren opent een nieuw filiaal... in de gevangenis. De uitleenpost zal een duizendtal boeken tellen en een cipier wordt aangesteld voor de uitbating. De Vlaamse regering stelt 30.000 euro ter beschikking om de nieuwe uitleenpost op te starten. Intussen maakt ook het OCMW zich op voor de begeleiding van gevangenen. Die kunnen na hun vrijlating bij hen aankloppen voor een leefloon en huisvesting.

De gevangenis Poort van Beveren opent binnen twee weken de deuren en in maart worden deeerste gedetineerden verwacht. De meeste gevangenen slijten heel wat uurtjes in hun cel. Daarom heeft de Vlaamse overheid aan Beverende vraag gesteld om een nieuwe uitleenpost te openen in de gevangenis. Op die manier kunnen zij boeken lezen ter ontspanning. "We staan positief tegenover deze vraag op één voorwaarde. Het mag de gemeente geen geld kosten", zegt schepen Ingeborg DeMeulemeester (N-VA).

30.000 euro

"De Vlaamse regering trekt daarom 30.000 euro uit om het nieuwe filiaal te starten. Dit is voldoende voor een collectie van een duizendtal boeken. We hebben intussen al enkele vergaderingen achterde rug met de directie van de gevangenis. Er is een lokaal ter beschikking gesteld en er is afgesproken dat één van de cipiers debibliotheek zal uitbaten. Het filiaal zal enkele uren per week open zijn."

Beperkte toegang

De gevangenen zullen net als in elke andere uitleenpost van de bib ook boeken kunnen reserveren. "Dit zal gebeuren via internet", legt DeMeulemeester uit. "In de nieuwe gevangenis van Marche-en-Famenne was het de bedoeling omde gevangenen beperkt internet aan te bieden, maar daar is het technisch niet gelukt. In Beveren wil het ministerie van Justitie een nieuwe poging ondernemen. De gevangenen zullen een beperkte toegang hebben tot het internet. Op die manier kunnen ze online cursussen volgen of zoeken naar werk. Boeken reserveren kan via dewebsite van de bibliotheek, maar die moet ook aangepast worden. Een aantal functies zoals 'liken op Facebook' zullen bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn", voegt schepen Ingeborg De Meulemeesterer nog aan toe. Intussen maakt ook het OCMW van Beveren zich op voor de begeleiding van gevangenen. "We zijn op bezoek geweest in Oudenaarde om te zien wat het effect van een gevangenis is op het werk bij een OCMW", zegt voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V).

Begeleiding gevangenen

"Daar is de werklast gelukkig vrij beperkt, maarhet blijft koffiedik kijken. We moeten er in ieder geval klaar voor zijn om ex-gedetineerden te begeleiden naar een job en een woning. Uit navraag bij andere gemeenten met een gevangenis blijkt wel dat een grote meerderheid van de gedetineerden na hun vrijlating terugkeren naar hun vroegere woonplaats of opvang vinden bij familie. Slechts een aantal heeft niemand buiten de muren en zij kunnen dan aankloppen bij het plaatselijk OCMW", zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck.

Er wordt voorlopig geen extra personeel aangeworden voor de begeleiding van ex-gevangenen.

KRISTOF PIETERS ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is