Aantal spijbelaars secundair onderwijs stijgt voor vierde jaar op rij

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, Spijbelproblematiek

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs stijgt voor het vierde jaar op rij. Dat antwoordde Vlaams Onderwijsminister Crevits (CD&V) gisteren op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Vorig schooljaar 2016-2017 waren 9.736 jongeren of 2,5 procent van de leerplichtige leerlingen secundair onderwijs minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig. In 2015-2016 was dat 2,30 procent en in 2013-2014 zo’n 1,70 procent.

Waar in het gewoon onderwijs 1,60 procent van de leerlingen spijbelt, is dat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) 55 procent. Ook voor OKAN-leerlingen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) zijn de cijfers problematisch. Minister Crevits wijst op een duidelijke invloed van de vluchtelingencrisis. Vaak komen die jongeren uit traumatische situaties en verdienen zij de nodige begeleiding, anders krijg je sneller spijbelgedrag. In elke provincie wordt een traumabegeleider voorzien ( in Antwerpen twee). Daarnaast wordt ook ingezet op vervolgcoaches die jongeren mee begeleiden. Het aantal vervolgcoaches zal mee groeien met het aantal nieuwkomers. Hoe meer nieuwkomers, hoe meer begeleiding. “Dit zijn noodzakelijke maatregelen om hopelijk die ommekeer in te zetten. We blijven immers een stijging in het aantal spijbelaars vaststellen en dat moet veranderen.”, zegt Ingeborg De Meulemeester.

In 2015 lanceerde de Vlaamse Regering het actieplan “Samen tegen Schooluitval” om spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Een belangrijke maatregel daarin is dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt ingeschakeld na vijf halve dagen ongewettigde afwezigheid in plaats van tien halve dagen. Daarnaast spreekt men al van een problematische afwezigheid vanaf vijftien halve dagen in plaats van dertig halve dagen.

De voornaamste oorzaken van spijbelen zijn een gebrek aan binding met de school, zittenblijven en een verkeerde studiekeuze. We zien duidelijk in de cijfers dat leerlingen die een jaar moeten overdoen, meer kans maken op problematisch spijbelen. “Spijbelen is een voorbode van schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom. Daarom moeten we kort op de bal spelen en sterk inzetten op preventie en sensibilisering. We dienen jongeren, scholen en ouders te wijzen op de negatieve gevolgen van spijbelen”, besluit Ingeborg De Meulemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is