Aandacht voor de zorgopleidingen

Door Ingeborg De Meulemeester op 22 december 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs, Werk in de Zorgsector

Op woensdag 21 december bracht Ingeborg De Meulemeester de zorgopleidingen onder de aandacht tijdens de begrotingsbespreking in de plenaire vergadering. De tussenkomst vindt u hier terug:

Dit academiejaar is de hervormde professionele bacheloropleiding verpleegkunde van start gegaan. Het gaat om een grote verandering: van 180 naar 240 studiepunten. De minister gaf reeds eerder aan dat alle hogescholen hun curriculum hebben aangepast en dat één jaar langer studeren de studenten niet bleek af te schrikken. Dit academiejaar zien we immers geen daling in het aantal ingeschreven studenten, dus een heel positieve start. In dezen ben ik wel benieuwd naar de verhouding generatiestudenten en het aantal studenten dat kiest voor de brugopleiding verpleegkunde, maar ik wacht uw antwoorden geduldig af.

Voor de hbo5-opleiding verpleegkunde loopt nog onderzoek naar hoe de leerladder duidelijker kan worden ingevuld. Onze fractie wil graag het belang van het behoud van de hbo5-opleiding verpleegkunde benadrukken, met een duidelijke differentiatie tussen de hbo5-opleidingen en de bacheloropleiding verpleegkunde: de verpleegkundigen op niveau 5 en de bachelors op niveau 6. Wij willen geenszins dat de hbo5-opleiding een ‘bachelor light’ wordt. Dit is in het belang van de studenten, maar zeker ook van het werkveld, de werkgevers, de werknemers en de patiënten.

In dit debat dienen we, naast de verpleegkundigen, ook de nodige aandacht te hebben voor de verzorgenden en de zorgkundigen. Beide opleidingen hebben een eigen concrete invulling. We mogen die echt niet vergeten.

Minister, het is belangrijk en goed dat u grondig en regelmatig overlegt met minister Vandeurzen en met uw federale collega, minister De Block, bevoegd voor de volksgezondheid, niet het minst bij de uitwerking van de contractstages. Want Vlaanderen moet zoeken naar een sluitende oplossing. Aangezien dit debat over de zorgopleidingen verschillende domeinen en bevoegdheden aanbelangt, is samenwerking in dezen van belang om tot die sluitende oplossing te komen.

In het onderstaande filmpje kan u de tussenkomst herbekijken, vanaf 1:51:52.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is