82 van de 90 waterpunten in Malawi functioneren - Eindconclusie "Terzake"-reportage incorrect

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking

Uit een reportage van “Terzake” (“Waterputten die Unicef met Vlaams geld plaatste in Malawi, werken niet” van 13 september ’16) bleek dat de helft van een reeks waterpompen in Malawi, geplaatst met Vlaams geld, niet werken. Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester (N-VA) vroeg aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois meer informatie. De Vlaams minister-president nuanceert de reportage en legt enkele onwaarheden bloot.

Volgens de reportage van “Terzake” werkt de helft van de waterpompen in het district Karonga in Malawi niet. Ze werden slecht geïnstalleerd of werden gewoon niet geplaatst. De waterpompen zijn geplaatst met twee miljoen euro van Unicef, verkregen dankzij steun van de Vlaamse overheid.

Feit of fictie?

Gelet op de positieve rapporten van Unicef, was de Vlaams minister-president verbaasd over de conclusies van de reportage. De reportage stelt dat 46 van de 90 waterpompen in de provincie Karonga helemaal niet werken, 27 gebrekig werken en 17 zelfs nooit zijn geplaatst. De conclusie van Unicef is dat van de 90 door Unicef uitgevoerde boorpunten 82 waterpunten functioneren. Dit is een slaagpercentage van 91 procent. Dit is natuurlijk geen 100 procent, maar wel een goed resultaat vergeleken met het gemiddelde resultaat voor waterpompen in Afrika, namelijk 65 procent. Van de acht niet werkende putten werden ondertussen vier hersteld.

Zowel aan de kant van Unicef als aan de kant van de journalist zijn er opmerkingen te maken over de manier van werken. Enerzijds was de inschatting van de journalist over de validiteit van grotendeels verouderde satellietbeelden als verificatie-instrument niet accuraat. De in de reportage vermelde gegevens zijn volledig gebaseerd op één enkel handgeschreven document van de heer Dickson Sichali. De journalist stelt geen kopie van dit document ter beschikking. Daarbij is het ook belangrijk om steeds bewust te zijn van lokale dynamieken en de context waarbinnen een getuige tot bepaalde conclusies komt. We kennen immers de belangen van de heer Sichali niet. Anderzijds biedt het onderzoek van de journalist een sterke indicatie dat Unicef onzorgvuldig is omgesprongen op het vlak van databeheer. Daaraan wordt nu verholpen en de Vlaams minister-president kijkt of er nog verdere acties ondernemen moeten worden in de richting van Unicef.

Op basis van zowel de rapportering als het fotomateriaal (zie foto’s in het album) van Unicef kan de Vlaams minister-president met grote zekerheid bevestigen dat de eindconclusies van de Terzake-reportage niet correct zijn. “Het is goed dat journalisten onderzoek voeren en bepaalde zaken blootleggen. De reportage kwam ook zeer overtuigend over. Echter, onderzoek voeren op basis van één enkele informatiebron is niet nauwkeurig”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester.

Maatregelen voor tekortkomingen

Een oplijsting van de tekortkomingen die de Vlaams minister-president vaststelde bij de werking van dit project, alsook de maatregelen die genomen werden om aan de tekortkomingen tegemoet te komen.

 

Tekortkomingen

Maatregelen

Acht van de 90 waterpompen functioneren niet. Vier van de acht niet-functionerende pompen zijn nu gerepareerd, aangezien het om kleine herstellingen ging. De vier overige worden nog hersteld door middel van een groot ‘borehole maintenance’- programma van Unicef.
De kwaliteit van het databeheer van Unicef is onder de basisstrandaard, in die zin dat de gps-codes naar alle waarschijnlijkheid niet standaard zijn bijgehouden bij de plaatsing en het onderhoud van de waterpunten, wat Unicef volgens zijn eigen normen nochtans moet doen.
Unicef Malawi heeft kort na de reportage een lijst bezorgd met geactualiseerde gps-gegevens. In de nieuwste interne procedures van Unicef Malawi is nu standaard bepaald dat aannemers contractueel verplicht zijn om gps-data te bezorgen van alle constructies uitgevoerd in opdracht van Unicef. Vanuit de Vlaamse overheid wordt voortaan standaard gps-locaties opgevraagd bij infrastructuurprojecten.

korte periode na het drillen van het waterpunt, namelijk zes tot twaalf maanden. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud overgedragen aan de lokale districtscommissarissen. Unicef verstrekt hiervoor financiering, opleiding en hulpmiddelen.

De adjunct-algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering heeft op 30 september een bezoek gebracht aan de lokale districtscommissaris van Karonga om de problemen met opvolgcapaciteit, rapportering van de exacte locaties en eigenaarschap op het niveau van de dorpsoversten te bespreken.

 

Het volledige verslag leest u hier.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is