Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

In de commissie Onderwijs ligt mijn focus op preventie en een sneller optreden tegen spijbelgedrag, en op armoede in het onderwijs. Ik besteed ook nog aandacht aan het M-decreet, personen met een beperking, en het actieplan “werk in de zorgsector”.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid leg ik me toe op het domein ontwikkelingssamenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met Zuidwerking, maar ook Noordwerking interesseert me. Ook thema’s zoals onderwijs in ontwikkelingssamenwerking en conflictmineralen volg ik op.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tracht ik de trends in de zorgsector in het oog te houden. Vanuit mijn achtergrond als sociaal verpleegkundige en als schepen Sociale Zaken in Beveren, heb ik een bijzondere belangstelling voor verpleegkunde en gehandicaptenzorg.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer, waar ik zetelde in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid en Naturalisaties.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke updates.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in de commissie Onderwijs, schrijf je dan in op de Onderwijsbrief van de N-VA.

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2016-2017

van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Sabine de Bethune en Ingeborg De Meulemeester
929 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van decreet houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Ingeborg De Meulemeester
974 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft

van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
789 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Hoger onderwijs - Studietoelagen

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
363 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Secundair onderwijs - Schooltoelagen

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
368 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Speciale onderwijsleermiddelen (SOL's) - Stand van zaken

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
370 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over 'Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren - Strategisch plan'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Tine van der Vloet en Dirk de Kort
1158 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen over 'Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren - Strategisch plan'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Tine van der Vloet en Dirk de Kort
1158 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de werking en de toekomstige uitdagingen van de pedagogische begeleidingsdiensten

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls en Caroline Gennez
1157 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2