Nieuws over dit onderwerp

Preventie primeert in het aanpakken van spijbelen

Het aantal teruggevorderde schooltoelagen door afwezigheid op school blijft stijgen: voor het schooljaar 2014-2015 werden 1.363 schooltoelagen teruggevorderd. Dat blijkt uit de cijfergegevens die …

Luxeverzuim is alles behalve een luxeprobleem

Een bekende vorm van spijbelen is luxeverzuim. Leerlingen blijven dan weg van school om extra vakantie te nemen. Afgelopen paasvakantie bleek dat vele leerlingen vervroegd op vakantie vertrokken en …

Leerling weggestuurd van school? Niet met de vinger naar het onderwijs wijzen

Uit het jaarverslag van de CLB’s blijkt dat nooit eerder zoveel leerlingen van school werden gestuurd als vorig jaar: 2.387 leerlingen, onder wie 49 uit het basisonderwijs. Tijdens de plenaire …