Beveren

Beveren

Als schepen in Beveren ben ik bevoegd voor sociale zaken, PWA & werkgelegenheid, intern preventiebeleid, gezondheidspreventie, emancipatiebeleid en ontwikkelingssamenwerking. Ik waak erover dat iedereen zonder onderscheid een gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven. We moeten streven naar een beleid dat gericht is op insluiting en kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners. Het is evident dat deze zorg en steun terecht komt bij diegenen die er nood aan en recht op hebben. Zij die misbruik maken van de regels moeten dan ook efficiënt opgespoord en bestraft worden.

Meer informatie over mijn lokaal werk vind je hier.

Nieuws over dit onderwerp

Door Ingeborg De Meulemeester op 6 maart 2017, over deze onderwerpen: Beveren, Lokaal werk, Volksgezondheid

Tournée Minérale, een initiatief van de Stichting tegen Kanker en De Druglijn, riep iedereen op om gedurende de maand februari geen alcohol te drinken. De inwoners van Beveren en personeel aan de gemeente gingen de uitdaging in groten getale aan. Ook Ingeborg De Meulemeester nam deel aan de …